Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Puhdas Unelma Oy:n verkkosivustojen asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaseloste – Puhdas Unelma Oy, 2558272-1. Päivitetty 27.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Puhdas Unelma Oy
Yhteystiedot: Niittytie 21, 01300 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Puhdas Unelma Oy
Henri Vainio
Niittytie 21, 01300 Vantaa
+358 45 246 6422
info@puhdasunelma.fi

 

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat verkkosivuston puhdasunelma.fi, kotisiivooja.com, loistohoitajat.fi, loistomaalarit.fi sekä laskuttamo.com yhteydenottolomakkeen lähettäneet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

 1. Tarkistusoikeus – Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 3. Vastustamisoikeus – Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 4. Suoramarkkinointikielto – Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 5. Poisto-oikeus – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 6. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 8. Valitusoikeus – Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Puhdas Unelma Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenottopyyntö on käsitelty.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.